Welke gegevens worden bekeken?

Welke gegevens worden bekeken?

Dienst Justis kijkt naar uw gegevens voor de VOG. Zij doen onderzoek naar het Justitiële verleden. Als blijkt dat u geen strafbare feiten in uw verleden heeft gepleegd, dan geeft Dienst Justis de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af.

Verder is het ook afhankelijk van de terugkijktermijn en de uit te oefenen functie waarvoor u de VOG nodig heeft. Bij een VOG-aanvraag onderzoekt Dienst Justis uw Justitiële verleden. Daarbij wordt het belang van u afgewogen tegen het risico voor de samenleving. Hierbij kijkt Dienst Justis ook naar het doel of functie waarvoor de VOG nodig is.

Start VOG aanvraag

Terugkijktermijnen

Voor jongeren tot 23 jaar is de terugkijktermijn 2 jaar. Echter zijn zedendelicten en zware geweldsdelicten hierop een uitzondering. Een ernstig delict is waar meer dan 6 jaar gevangenisstraf voor opgelegd kan worden. De terugkijktermijn voor een zedendelict is onbeperkt. Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen geldt een terugkijktermijn van 30 jaar.

Terug naar FAQ

Binnen 1 minuut uw VOG aanvraag geregeld

Direct online uw VOG aanvragen zonder
afspraak of de gemeente?

Met meer dan 15 jaar ervaring in dienstverlening regelt VOGdesk.nl uw aanvraag veilig en snel.