Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor sportverenigingen

VOG aanvragen voor Sportverenigingen

Alle medewerkers, waaronder vrijwilligers en tevens bestuursleden verplichten een VOG te tonen, is een uitermate belangrijke maatregel die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de sportvereniging te verkleinen. Het verkleint de kans dat personen die eerder de fout in zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het verplichten van een Verklaring Omtrent Gedrag biedt geen garanties, maar je laat wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Op deze wijze kan je als sportvereniging preventief de risico’s op grensoverschrijdend gedrag aanzienlijk verkleinen.

Het is verstandig om het VOG aanvragen van ieder lid elke drie jaar te herhalen en te controleren. Wanneer men een VOG aanvraagt, wordt door Dienst Justis de screening uitgevoerd. De screening is een momentopname en daarom is het aanbevolen om herhaaldelijk te controleren op een nieuw afgegeven Verklaring Omtrent het Gedrag. In ons land subsidieert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanvraag voor vrijwilligers. Een aantal sportbonden en gemeenten heeft het afgeven van een VOG voor trainers en coaches al verplicht gesteld om een gemeentelijke subsidie te kunnen ontvangen.

Een VOG aanvragen kan via de lokale gemeente of digitaal. Het digitaal aanvragen van de VOG voor een lid van de sportvereniging kan direct en ieder moment eenvoudig via het digitale formulier VOG NP. Wanneer je als club kiest om het digitaal te regelen, dan hoef je als club geen formulieren per kandidaat in te vullen en te bestempelen. Daarnaast hoeft de kandidaat niet een afspraak te maken bij de gemeente en met het ingevulde formulier daar langs om de VOG-aanvraag in te dienen.

Start VOG aanvraag

Binnen 1 minuut uw VOG aanvraag geregeld

Direct online uw VOG aanvragen zonder
afspraak of de gemeente?

Met meer dan 15 jaar ervaring in dienstverlening regelt VOGdesk.nl uw aanvraag veilig en snel.