VOG voor de kinderopvang aanvragen?

VOG kinderopvang

Voor iedereen die woont of werkt in de kinderopvang, geldt dat hij zich moet inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat geldt ook voor iedereen die tijdens kantooruren structureel aanwezig zijn in de kinderopvang.

Inschrijving Personenregister kinderopvang

Voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang heeft u een VOG nodig. Met de VOG bewijst u dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is om structureel aanwezig te zijn in de kinderopvang. Tevens ook geen bezwaar is voor het uitoefenen van bepaalde taken of beroep. De VOG die u gebruikt voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK) mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Direct VOG Kinderopvang aanvragen

VOG aanvragen voor eigenaren, houders van eenmanszaken en bestuurders

Het gaat om natuurlijke personen die de VOG nodig hebben voor de kinderopvang en de inschrijving in het Personenregister kinderopvang. De functieaspecten die hierbij gelden zijn 11, 21, 22, 84 en/of 86. Hiermee voldoet u ook aan de eisen die de Wet kinderopvang aan bestuurders en eigenaren van eenmanszaken stelt. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is toezichthouder en controleert dit.

Online VOG aanvragen

De VOG kunt u online aanvragen. Dit duurt doorgaans niet langer dan 1 minuut. U vult de gegevens in van de onderwijsinstelling en uw persoonsgegevens. Hierna geeft u aan wat uw functie zal zijn en rondt de VOG-aanvraag af met een betaling van €7,50. Binnen 1 werkdag ontvangt u mail van Dienst Justis. Hierin staat een unieke code welke 30 dagen geldig is. U dient in te loggen met uw DigiD om uw identiteit te bevestigen. Tot slot vraagt Dienst Justis om een betaling van €33,85 met iDEAL te voldoen. Na de betaling start Dienst Justis de screening. Mits goedgekeurd, ontvangt u doorgaans de VOG binnen 2 weken thuis voor een totaalbedrag van €41,35.

Direct VOG aanvragen

Continue screening voor medewerkers in de kinderopvang

Medewerkers in de kinderopvang worden continue gescreend op strafbare feiten. In de handleiding continu screening kinderopvang kunt u hier meer informatie over lezen.

Terug naar FAQ

Binnen 1 minuut uw VOG aanvraag geregeld

Direct online uw VOG aanvragen zonder
afspraak of de gemeente?

Met meer dan 15 jaar ervaring in dienstverlening regelt VOGdesk.nl uw aanvraag veilig en snel.