justis-vog-aanvragen

VOG aanvragen | Verklaring Omtrent Gedrag

1. Het formulier invullen

De gegevens hieronder invullen en betaal met iDEAL of Creditcard €7,50.

2. Mail van Dienst Justis

Binnen 1 werkdag ontvangt u mail van Dienst Justis om uw aanvraag te bevestigen.

3. Controleer en verzend

Controleer en bevestig uw aanvraag met uw DigiD en betaal €33,85.

Per post thuis

Na goedkeuring door Dienst Justis ontvangt u binnen 2 weken de VOG voor in totaal €41,35.

VOG aanvragen

Online de VOG aanvragen? U heeft in sommige gevallen een VOG nodig, ook wel bekend als Verklaring Omtrent het Gedrag of het bewijs van goed gedrag. Een VOG is benodigd bij het uitoefenen van functies waar gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare personen. De VOG is bestemd voor het aangaan van een werkrelatie, vrijwilligerswerk, een visumaanvraag of emigratie. Voorbeelden zijn werk in het onderwijs, de kinderopvang of in de zorg. U kunt digitaal de VOG aanvragen. Via VOGdesk is de gemiddelde doorlooptijd 2 weken. De VOG-aanvraag wordt altijd beoordeeld door Dienst Justis. Er is geen vaste geldigheidsduur verbonden aan een VOG. De geldigheidsduur wordt namelijk bepaald door de organisatie die om de VOG vraagt. Met het digitale formulier VOG NP hierboven kunt u direct digitaal de VOG aanvragen.

Hoe lang is een VOG geldig?

Het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is een momentopname. U krijgt deze als uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Hoe lang uw VOG als geldig wordt beschouwd, bepaalt de organisatie die een VOG van u verlangt. De VOG geldigheid kan daarom verschillen. In sommige sectoren is het hebben van een VOG (wettelijk) verplicht en kan het van belang zijn dat er periodiek een nieuwe VOG wordt aangevraagd.

Lees hier verder voor meer informatie.

Hoe lang duurt het voor mijn VOG-aanvraag verwerkt is?

Nadat u uw VOG-aanvraag bij ons online ingediend heeft, zet een specialist binnen één werkdag uw aanvraag klaar bij Dienst Justis.

Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, dan kunt u uw VOG in de meeste gevallen binnen 1 tot 2 weken thuis verwachten. U ontvangt bericht per post. Indien u in aanraking bent geweest met Justitie, dan is er mogelijk nader onderzoek nodig. In dat geval wordt er binnen acht weken een beslissing genomen.

Lees hier verder voor meer informatie.

Wie betaalt de kosten van een online VOG-aanvraag?

De kosten betaalt u eerst zelf. Het kan voor komen dat u de kosten van uw aanvraag kunt declareren bij uw werkgever. Dit is afhankelijk van de organisatie. Ons advies is om dit dan ook met uw werkgever te overleggen.

Van uw eerste betaling ontvangt u van ons een bevestigingsmail met daarin uw factuur. En van de tweede betaling aan Dienst Justis ontvangt u eenmalig een pdf. Deze documenten kunt u gebruiken bij uw eventuele declaratie. 

Lees hier verder voor meer informatie.

Wat heb ik nodig voor een VOG-aanvraag?

Wat u voor het online aanvragen van de VOG nodig heeft.

  • U staat als ingezetene ingeschreven in de BRP van uw gemeente;
  • U beschikt over een e-mailadres; 
  • U beschikt over een actieve DigiD; 
  • Internetbankieren, betaling gaat middels iDEAL. 

Indien u over bovenstaande punten beschikt, dan kunt u eenvoudig en snel online uw VOG aanvragen. Als u niet over alle punten beschikt, dan kunt u eventueel uw VOG via de gemeente aanvragen.

Lees hier verder voor meer informatie.

VOG aanvragen als ZZP'er

Als zzp’er heeft u vaak te maken met meerdere opdrachtgevers, branches en eventueel verschillende soorten werkzaamheden. Een opdrachtgever zou van u een VOG kunnen verlangen voordat u een opdracht start. Tweetal voorbeelden hiervan zijn als u op een kinderdagverblijf een opdracht aanneemt of op het terrein van defensie komt. Overleg daarom altijd met de opdrachtgever wat er nodig is. Vraag ook naar welke screeningsprofielen verplicht zijn. De VOG aanvragen als ZZP kan eenvoudig online en is doorgaans binnen 1 minuut geregeld.

Lees hier verder voor meer informatie.

VOG aanvragen via DigiD

Een VOG kunt u op verschillende manieren aanvragen. Via de gemeente kunt u op afspraak langskomen. U neemt een VOG aanvraagformulier mee, ingevuld door de werkgever en een geldig legitimatiebewijs. Daar betaalt u ter plekke voor de VOG-aanvraag en de kosten voor de screening door Dienst Justis. Als u online de VOG wilt aanvragen, dan bevestigt u uw identiteit via uw DigiD.

Lees hier verder voor meer informatie.

Een VOG aanvragen zonder werkgever

De VOG aanvragen zonder werkgever komt in bepaalde gevallen voor. In het algemeen vraagt u een VOG aan, omdat een opdrachtgever of een werkgever hier naar vraagt. In de meeste gevallen zullen zij ook aangeven waar u deze dient aan te vragen en op basis van welke screeningsprofielen u zich laat screenen.

Bij bepaalde gevallen zult u een VOG moeten aanvragen zonder werkgever. Bijvoorbeeld een VOG-aanvraag voor een visum of emigratie.

Een VOG aanvragen zonder werkgever is daarom ook mogelijk. Dit is namelijk afhankelijk van het doel waarvoor u de VOG nodig heeft.

Lees hier verder voor meer informatie.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel bekend als de afkorting ‘VOG’, is een document waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

De VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven). Bij een VOG-aanvraag doet Dienst Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP).

Voor sommige sectoren is het (wettelijk) verplicht om over een Verklaring Omtrent het Gedrag te beschikken.

Lees hier verder voor meer informatie.

Ik wil mijn VOG aanvragen met spoed

Een VOG aanvragen met spoed is mogelijk voor de volgende doelen / functies:

  • Adoptie;
  • Benoeming tot gedeputeerde of wethouder;
  • Kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger;
  • Werken in het buitenland.

Indien uw aanvraag betrekking heeft op één van de bovenstaande punten, dan dient u eerst de VOG-aanvraag in via het reguliere proces. Na de laatste betaling van €33,85 aan Dienst Justis, kunt u contact met hen opnemen om uw aanvraag om te zetten naar een spoedprocedure. Het telefoonnummer is 088 99 82 200. Gemiddeld ontvangt u de VOG, mits goedgekeurd, binnen 5 werkdagen thuis.

Lees hier verder voor meer informatie.

Kan ik een VOG krijgen ondanks een strafblad?

De VOG krijgen ondanks het hebben van een strafblad is afhankelijk van de terugkijktermijn en de functie die u gaat uitoefenen. De VOG krijgt u als u geen strafbaar feit heeft gepleegd, dat voor de functie of het doel waar u de VOG voor nodig heeft relevant is.

Heeft u in het verleden wél een strafbaar feit gepleegd, dan kan het zijn dat de VOG niet wordt uitgegeven. Dienst Justis doet onderzoek naar uw justitiële verleden. Ze wegen daarbij het belang van u en het risico voor de samenleving af.

Lees hier verder voor meer informatie.