Wat is een VOG | Verklaring Omtrent het Gedrag?

De Verklaring Omtrent het Gedrag?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel bekend als de afkorting ‘VOG’, is een document waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

De VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven). Bij een VOG-aanvraag doet Dienst Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP).

Voor sommige sectoren is het (wettelijk) verplicht om over een Verklaring Omtrent het Gedrag te beschikken.

Start VOG aanvraag

VOG aanvragen als werkgever

Als werkgever kunt u risico’s verminderen door werknemers een VOG te laten voorleggen. U bent zelf vrij om te bepalen hoelang een VOG geldig is en aan welke profielen en werknemer dient te voldoen. Ons advies is om een de Verklaring Omtrent het Gedrag periodiek aan te vragen, omdat het een momentopname is.

U kunt als werkgever via ons eenvoudig en snel online VOG aanvragen indienen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

meer informatie

Binnen 1 minuut uw VOG aanvraag geregeld

Direct online uw VOG aanvragen zonder
afspraak of de gemeente?

Met meer dan 15 jaar ervaring in dienstverlening regelt VOGdesk.nl uw aanvraag veilig en snel.