Wanneer wordt een VOG afgewezen?

Wanneer wordt een VOG afgewezen?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toont aan dat uw verleden in combinatie met de functie die u gaat beoefenen, u geen risico vormt. Heeft u een strafbaar feit in uw verleden? Dan betekent dit niet gelijk dat de VOG afgewezen wordt. Als uw verleden een bezwaar kan vormen voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, kan het wel zijn dat uw VOG afgewezen wordt.

Wie bepaalt of een VOG afgewezen wordt?

Na een VOG-aanvraag gaat Dienst Justis onderzoek doen naar uw verleden. Zij zoeken uit in hoeverre uw verleden een bezwaar kan vormen voor uw werkzaamheden. Wanneer u in aanraking bent geweest met Justitie dan beoordeelt Dienst Justis of de strafbare feiten een dusdanig risico vormen voor de werkzaamheden waarvoor uw VOG benodigd is. Soms moet hiervoor meer onderzoek worden gedaan en kan een behandeltermijn 8 weken zijn.

Start VOG aanvraag

VOG afgewezen en nu?

Dienst Justis heeft vastgesteld dat u een VOG geweigerd wordt? U heeft dan een mededeling per post ontvangen met daarin een ‘voorgenomen weigering’. In deze brief staan de redenen waarom de VOG is geweigerd. Indien gewenst kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Hiermee geeft u schriftelijk aan waarom u van mening bent dat u wél een VOG moet krijgen.

U kunt het Ministerie van Justitie en Veiligheid contacteren voor verdere vragen via het telefoonnummer: 088 998 22 00. 

Terug naar FAQ

Binnen 1 minuut uw VOG aanvraag geregeld

Direct online uw VOG aanvragen zonder
afspraak of de gemeente?

Met meer dan 15 jaar ervaring in dienstverlening regelt VOGdesk.nl uw aanvraag veilig en snel.