Wat zijn de voorwaarden bij een VOG?

Wat zijn de voorwaarden bij een VOG?

Dienst Justis onderzoekt uw verleden en kijkt daarbij in het Justitieel Documentatiesysteem. Er wordt bekeken of u in aanraking bent geweest met de Justitie. Het Openbaar Ministerie (OM), de Reclassering en de politie worden in sommige gevallen ook geraadpleegd voor informatie. Eventuele strafbare feiten in andere landen kan Dienst Justis ook bekijken.

Ik heb wel of geen strafblad

Als u geen strafblad heeft krijgt u altijd de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Heeft u wél een strafblad? Dan ligt het aan meerdere factoren of Dienst Justis u een VOG geeft. Voor een indicatie kunt u de website watdevog.nl raadplegen. Tevens kunt u bellen naar Dienst Justis. Door uw verhaal te vertellen kunnen zij een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een VOG. U kunt het Ministerie van Veiligheid en Justitie contacteren voor verdere vragen via het telefoonnummer: 088 998 22 00. 

Terug naar FAQ Start VOG aanvraag

Binnen 1 minuut uw VOG aanvraag geregeld

Direct online uw VOG aanvragen zonder
afspraak of de gemeente?

Met meer dan 15 jaar ervaring in dienstverlening regelt VOGdesk.nl uw aanvraag veilig en snel.