Privacybeleid

VOGdesk.nl is onderdeel van Screening Service B.V. gevestigd te Oldenzaal.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Screening Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de basis van de overeenkomst die u heeft gesloten met Screening Service B.V. of een gelieerde organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Tenaamstelling bankrekeningnummer

Screening Service B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van:

– personen jonger dan 16 jaar. Screening Service B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders raden wij dan ook aan betrokken te zijn bij een online aanvraag van een VOG voor een persoon jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Screening Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerking van de VOG aanvraag;
 • Contact via telefoon en/of mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Verwerking van uw betaling;
 • Nieuwsbrieven en/of andere marketingactiviteiten;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Screening Service B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan zestig (60) dagen. Hierna zijn deze gegevens niet strikt meer nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden dan verwijderd. Wilt u uw gegevens eerder laten verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Screening Service B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Screening Service B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Screening Service B.V. uw persoonsgegevens niet zonder doelmatigheid aan andere derden.

Cookies of vergelijkbare technieken

Screening Service B.V. gebruikt functionele, analytische, tracking en cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Screening Service B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. Op werkdagen streven wij ernaar om u binnen 24 uur een reactie te geven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Screening Service B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u de indruk hebben dat Screening Service B.V. uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt.